CITACE Z KOMIKSU: Jsem nevinen, přísahám. Jsem dobrý Němec! Sloužím věrně Führerovi!