CITACE Z KOMIKSU: Dobře, Klossi. Tentokrát varuji já tebe. Míříš na Němce.